add_filter( 'wpseo_canonical', '__return_false' ); Kênh Review 24h - KênhReview24h.vn - Giúp bạn lắm bắt các kiến thức về công nghệ, các mẹo một cách dễ dàng